Wiarygodna firma to dobra firma

ISO-9001Konkurencja na rynku jest coraz większa, tak samo jak ilość oferowanych towarów. Prowadzi to do tego, że konsumenci z większą rozwagą kupują różne produkty i usługi. Co to oznacza dla firm? Głównie tyle, że na chwilę obecną trzeba włożyć więcej wysiłku, by pozyskać klienta – o ile kiedyś konsument kupował coś, bo tego potrzebował, o tyle dzisiaj ten sam konsument nie kupi pierwszego z brzegu produktu, który potrzebuje, tylko porówna ze sobą dostępne warianty. Sprawdzi ich jakość, cenę, właściwości i wybierze taki, który będzie jego zdaniem najlepszy. W interesie właściciela firmy jest więc zadbanie o to, żeby to właśnie jego produkty takie były. W tym celu należałoby podjąć odpowiednie kroki, dzięki którym proces produkcyjny firmy będzie usystematyzowany – dzięki temu będzie możliwa ciągła kontrola jakości, która w połączniu z raportami z dłuższego okresu i wynikami badań konsumenckich, pozwoli dopracować produkty w ten sposób, by stały się jeszcze atrakcyjniejsze dla klientów.

W jaki sposób można się tego podjąć? Od lat istnieje coś takiego jak certyfikacja ISO 9001 – międzynarodowa norma zarządzania kontrolą jakości. Norma ta przedstawia wymogi, które instytucja powinna spełniać żeby otrzymać certyfikację ISO 9001. Dlaczego posiadanie takiej certyfikacji ma znaczenie? Ponieważ firma z takim certyfikatem jest automatycznie traktowana jako godna zaufania, a to oznacza natychmiastową poprawę pozycji na rynku światowym i ułatwia zdobycie nowych kontrahentów. Wszystkie wymagania pozwalające uzyskać certyfikację ISO 9001 są szczegółowo opisane w normie i uwzględniają osiem podstawowych zasad jakości, do których należy m.in. zorientowanie na klienta (klient jest najważniejszy i to on wyznacza, co jest dobre), ciągłe doskonalenie (celem samym w sobie nie jest osiągnięcie jakiejś określonej jakości, ale ciągłe dążenie do jej poprawy) oraz wzajemne korzyści w relacjach z dostawcami (dobre wzajemne stosunki z dostawcami jest gwarancją jakości). O tym, że certyfikacja ISO 9001 jest wartościowa najlepiej chyba świadczy liczba wystawianych corocznie certyfikatów, a tych jest około miliona na całym świecie.

Możesz również polubić…