Szkolenie audytor wewnętrzny ISO 9001 – czy warto?

szkolenia-audytor

Międzynarodowe systemy zarządzania, w szczególności System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001, cieszą się obecnie wysokim zainteresowaniem. Wpływa na to potrzeba ciągłego doskonalenia oferowanych produktów i usług, a także naciski ze strony klientów i dostawców, którzy oczekują, że ich partnerzy biznesowi realizują zlecenia z wymaganą starannością. Należy jednak mieć na uwadze, iż wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest procesem żmudnym, który dla pełnej skuteczności musi być przeprowadzony w sposób kompleksowy.

Wybierając firmę doradczą warto zwrócić przede wszystkim uwagę na zakres oferty. Wiele firm oferuje usługę samego wdrożenia bez odpowiedniego przeszkolenia pracowników, zarówno produkcyjnych, jak i kadry kierowniczej. Osoby nie posiadające stosownej wiedzy z zakresu systemów zarządzania mogą nie wiedzieć o tym, jak istotną rolę we wdrażaniu, a także późniejszym nadzorowaniu zgodności z systemem.

Szkolenie audytor wewnętrzny ISO 9001 – trzeba szkolić?

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 odgrywa kluczową rolę w realizacji procesu. Do jego zadań należy między innymi nadzorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w taki sposób, by zachowane były zasady opisane w Księdze Jakości.

Odpowiednio opracowana oferta wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 zawierać powinna w szczególności zawierać szkolenie dla audytora wewnętrznego. Po zakończeniu procesu wdrażania to właśnie na barkach audytora spoczywać będzie utrzymanie zgodności z normą, a także spełnienie wytycznych i wymagań jednostki certyfikującej. Szkolenie dla audytora wewnętrznego jest podstawowym działaniem umożliwiającym postępowanie zgodne z Systemem Zarządzania Jakością, jeśli więc firma chce podejść do tematu rzetelnie powinna w szczególności zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników.

Jaką wiedzę pozyska przyszły audytor?

Zakres umiejętności przekazany przyszłym audytorom podczas szkolenia jest zależny od oferty firmy doradczej. Warto zatem, jeszcze przed zapisaniem pracownika na szkolenie zwrócić uwagę na jego szczegółowy opis. Odpowiednio zrealizowane szkolenie powinno pozwolić pracownikowi objąć samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego, a także zakończyć się wręczeniem stosownego certyfikatu.

Zainteresować może Cię również:

OHSAS

Możesz również polubić…