Rusztowania – rodzaje i wymagania montażowe

Rusztowanie budowlane to konstrukcja tymczasowa, która składa się ze słupów poziomych i pionowych.Pionowe pełnią funkcję nośną, a na poziomych układane są pomosty, zwykle z elementów metalowych (rzadziej drewnianych). Rusztowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi. Mogą być one drewniane (coraz rzadziej spotykane), metalowe bądź aluminiowe.

Rusztowania warszawskie stosowane są przede wszystkim do prac lekkich do, których zalicza się prace konserwatorskie, tynkarskie, malowanie ścian, mycie okien itd. Wysokość rusztowań tego typu nie powinna być większa niż 4m, gdy jest narażone na działanie wiatru lub 10m, gdy zakotwiczone jest w ścianie. Należy je ustawić na równej powierzchni.
Rusztowania ramowe są łatwe i szybkie w montażu i demontażu. Stosuje się je zwykle do budynków mieszkalnych spółdzielczych, oper oraz filharmonii. Nadają się do prac ociepleniowych. Posiadają metalowe barierki, które zapewniają ludziom dodatkowe bezpieczeństwo.

Rusztowania przejezdne (wieżowe) mają ramy z kółkami i pomost z poręczami. W czasie prac z większym obciążeniem opiera się je na stopach, aby nie przeciążyć kółek. Wykorzystuje się je przede wszystkim na placach budowy, gdzie istnieje konieczność częstego przenoszenia rusztowania. Posiadają poręcze, które zwiększają bezpeiczeństwo pracujących na nich robotników. Czasem wykorzystuje się w nich elementy rusztowań ramowych oraz stojakowych.

Rusztowania rurowo-złączkowe zbudowane są ze stalowych rur. Są one bardzo uniwersalne, ale również pracochłonne w montażu.

Rusztowania modułowe (systemowe) to połączenie rygli i stężeń ze stojakami w stałych punktach węzłowych – modułach.

Rusztowania montować powinny jedynie osoby przeszkolone i posiadające w tym zakresie doświadczenie. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją danego typu rusztowania. Nadzorować to musi osoba do tego upoważniona. Rusztowanie zostaje odebrane w momencie, gdy zostało ono sprawdzone przez nadzór techniczny. Nośność podłoża gruntowego, na którym ma stanąć dane rusztowanie nie może wynosić mniej niż 0,1 MPa.

Źródło – rusztowania aluminiowe

Możesz również polubić…