Ogólne pojęcie Coaching’u

Z angielskiego pojęcie coaching znaczy trenowanie, korepetycje, także to nic innego jak interaktywny proces szkolenia. Wykorzystuje się w tym celu metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb. Celem coaching’u jest pomoc osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszenia efektów działania i osiągnięcia celu. Coachowie pracują z Klientami, którzy dzięki coachingowi ustalają konkretne cele, optymalizują swoje działania, pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności i podejmują trafniejsze decyzje. Szczególnie jest to dla nich pomocne w zakresie rozwoju ich kariery, gospodarowania finansami, baniem o zdrowie, biznesu i relacjami interpersonalnymi. Coaching to proces, który za główny cel postawił sobie wzmocnienie pewności siebie Klienta i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne doświadczenia, spostrzeżenia, wnioski i zasoby.
Dyscyplina coachingu charakteryzuje się:
dobrowolnością, wykluczeniem jakiejkolwiek dyrektywności ze strony coacha, nie nauka ludzi a pomoc ludziom w uczeniu się, budową na bazie pytań, pobudzaniem do samodzielnego myślenia, szacunkiem i akceptacją wobec wartości osobistych Klienta, prowadzeniem ludzi do świadomego dokonywania zmian, skupieniem na osiągnięciu celu. Podczas szkolenia wykorzystuje się zasoby, tj.: wiedzę i już posiadane umiejętności, które są odpowiednio zmotywowane i podczas towarzyszenia Klientowi pomagają w usprawnieniu jego funkcjonowania. Coaching polega na indywidualnej pracy z coachem, praca nad umiejętnościami klienta, zdolnościami i talentami, tak aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Pomaga przekraczać bariery, poznać lepiej samego siebie, znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, podnieść poczucie własnej wartości i rozszerzać strefę komfortu.

Źródło – Coaching rodzicielski

Możesz również polubić…