Kalendarze reklamowe a VAT

kalendarzW 2013 roku weszła w życie ustawa nakazująca odprowadzanie podatku VAT od materiałów reklamowych firmy jeżeli mają one wartość użytkową. Jednak często z katalogu takich produktów wyłączył kalendarze reklamowe. Czy słusznie? Pytanie powstaje dlatego, że przecież kalendarz jest oczywiście i zdecydowanie produktem użytkowym. Czy aby na pewno nie jest to prezent o małej wartości?
Generalna zasada obowiązująca w Polsce jest taka, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie drukowane materiały reklamowe związane z prowadzenie działalności. Dotyczy to każdorazowego przekazania nieodpłatnie jakichkolwiek towarów, które należą do prowadzonej firmy. Kolejnym warunkiem jaki musi spełnić taki towar jest to, aby podatnik miał prawo do dokonania obniżenia sumy podatku o sumę podatku naliczonego przy nabyciu bądź imporcie lub też wytworzeniu danego towaru lub jednej lub większej liczby jego części składowych. Nie dotyczy to jednak produktów (w sensie towarów), które są prezentami o małej wartości oraz tak zwanych próbek towarów. Przekazanie takich towarów wedle prawa polskiego ma skutek neutralny.
Warto również wiedzieć, że jeżeli chodzi o podatek Vat to z samej swojej natury przerzucany jest on na kolejnych nabywców, czyli na nas jako konsumentów. Konsumentem natomiast jest każdy, kto poprzez nabycie towaru zaspokaja swoje potrzeby materialne. Nie ulega więc wątpliwości, że przykładowo wydrukowane broszury nie stanowią towaru wobec tych przepisów i wedle interpretacji przepisów prawa właśnie w ten sposób.
Jeżeli zaś chodzi stricte o kalendarze reklamowe to łączna suma przekazania ich do jednego odbiorcy nie powinna przekraczać równowartości 100 zł w ciągu jednego roku kalendarzowego. Warto jednak wiedzieć, że jednostkowa cena wytworzonego towaru nie może przekroczyć 10 zł .

Kalendarze biurkowe są bardzo popularnym sposobem na promocję niemal każdej firmy. Logo naszego przedsiębiorstwa jest dzięki temu dobrze rozpoznawalne i to przez osoby, które są potencjalnym odbiorcą świadczonych przez nas usług.

Możesz również polubić…