Dobry Adwokat z Katowic, czyli gwarancja sukcesu.

wooden-legal-hammer-studio-shotAdwokat z Katowic, czyli gwarancja skuteczności, sukcesu i pewności, że nasza sprawa jest najlepszych rękach. Obsługa prawna jest świadczona na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych w następujących dziedzinach prawa:

 1. Prawo karne:
 • występowanie jako obrońca w sprawach wykroczeniowych oraz karnych,
 • występowanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i prywatnego,
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania za niesłuszne skazanie, nieuzasadnione zatrzymanie czy nieuzasadnione tymczasowe aresztowanie,
 • występowanie jako pełnomocnik w sprawach odroczenia kary, przerwy w wykonaniu kary, warunkowe zwolnienia z odbywania kary przed terminem, zatarcia skazania.

      2. Prawo cywilne:

 • sprawy o ochronę własności lub posiadania,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • błędy lekarskie,
 • sprawy o eksmisję,
 • wypadki komunikacyjne,
 • ustanowienie i zniesie służebności przesyłu, osobistych i gruntowych,
 • sprawy o zapłatę należności.

      3. Prawo spadkowe:

 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku ustawowego,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu,
 • sprawy z zakresu zapisu windykacyjnego.

      4. Prawo pracy:

 • przywrócenie do pracy,
 • pomoc w uzyskaniu renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • pomoc w sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
 • sprawy o nieuzasadnione zwolnienie z pracy,
 • sprawy o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji i odpowiedzialności pracowniczej,
 • pomoc w sprostowaniu świadectwa pracy.

      5. Prawo rodzinne oraz opiekuńcze:

 • sprawy rozwodowe,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • pomoc w uzyskaniu alimentów,
 • pomoc w ustanowieniu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
 • pomoc w ustaleniu ojcostwa i macierzyństwa,
 • pomoc w zaprzeczeniu ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

      6. Prawo gospodarcze oraz handlowe:

 • pomoc w zakładaniu spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń,
 • pomoc przy umowach spółki,
 • pomoc przy statusie spółki,
 • pomoc przy przekształcaniu, łączeniu i likwidacji spółek,
 • kompleksowe usługi z zakresu obsługi prawnej spółek, fundacji i stowarzyszeń.

      7. Prawo administracyjne:

 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • skargi na uchwałę rady miasta,
 • wezwanie od usunięcia naruszenia prawa,
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę,
 • pomoc w zameldowaniu i wymeldowaniu,
 • sprawy o zwrot nieruchomości i wywłaszczenie,
 • aktualizacja opłat rocznych,
 • pomoc w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • decyzje o warunkach zabudowy.

Wynagrodzenie za świadczone usługi czy stałą obsługę prawną jest zawsze ustalana indywidualnie z każdym klientem. Uzależniona jest od zawiłości sprawy i nakładu potrzebnego na prowadzenie sprawy. Wynagrodzenie jest atrakcyjne na każdą kieszeń.

Adwokat na miarę twoich potrzeb

Możesz również polubić…