Frezowanie szeroko stosowanych tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne wykorzystywane są od dawna w różnych gałęziach przemysłu. Używane są do wyrobu elementów wyposażenia wnętrz, do wyrobu części wszelkich maszyn, do wyrobu opakowań, galanterii. Bogate zastosowanie mają w przemyśle samochodowym, lotniczym, elektrotechnicznym, jak i w budownictwie, przy wyrobie aparatury i sprzętu medycznego, protez czy szkieł kontaktowych. Ich zastosowanie jest niezwykle szerokie. Jak wiadomo, żeby spełniać swoje funkcje muszą przejść przez szereg procesów obrabiania. Tworzywa sztuczne, które podlegają operacji frezowania to np., płyty PCV spienione lub twarde, płyty MDF (pilśniowe), pleksi (szkło akrylowe), laminaty (np. wiórowe), płyty HIPS (polistyren wysokoudarowy) czy sklejki. Frezowanie tworzyw sztucznych to po prostu formowanie płaszczyzn odbywające się przy użyciu skrawającego narzędzia wieloostrzowego zwanego frez. Frezy to ostrza o bardzo różnych kształtach geometrycznych i tak wyróżniamy np.: walcowy, czołowy, tarczowy, kątowy, do gwintów, trzpieniowy, modułowy czy frez do gwintów. W zależności od tego, co frezujemy i co chcemy uzyskać wybierzemy odpowiednie ostrze, którym możemy wykonać poza cięciem, rowki oraz stopnie. Ze względu na materiał, z jakiego są wykonane możemy rozróżnić frezy ze stali szybkotnącej, ze stali kobaltowej, ze stali proszkowej, z węgliku spiekanego lub z płytką diamentową. Przy operacji frezowania ostrze wykonuje ruch obrotowy oraz posuwowy. Przy czym ruch posuwowy może się odbywać przy użyciu narzędzia albo poprzez ruch obrabianego tworzywa. Przy frezowaniu obrabiany materiał może się przesuwać w kierunku poziomym, prostopadle do osi wrzeciona lub równolegle do osi. Frezowanie dzieli się najczęściej na walcowe i kształtowe.

Przy wariancie walcowym krawędzie skrawające są rozmieszczone na całej powierzchni walcowej i cięcia wykonuje się tutaj pod kątem prostym. Natomiast przy frezowaniu kształtowym krawędzie skrawające frezu są rozmieszczone na obszarze bryły obrotowej o złożonym zarysie. To frezowanie służy do wygładzania i zaokrąglania. Tworzywa sztuczne najczęściej zwane polimerami posiadają bardzo zróżnicowane właściwości, jednak zaletą większości z nich jest ich mała gęstość, dzięki czemu są łatwe do obróbki. Podczas obróbki nagrzewają się one w różnym stopniu i odkształcają. Dlatego też dzieli się je na tworzywa termoplastyczne oraz termoutwardzalne i chemoutwardzalne tzw., duroplasty. Wzrost temperatury ma znaczny wpływ na proces frezowania. Dlatego zanim przystąpimy do operacji frezowania należy wybrać frezarkę z odpowiednimi właściwościami adekwatnie do skrawanego materiału. Trzeba brać pod uwagę odpowiednią regulację i stabilizację obrotów, wybrać frezy o odpowiedniej budowie i przeznaczeniu oraz wyposażenie umożliwiające precyzyjne wykonanie frezowania. Jedną z częstych i prostszych prac związanych z frezowaniem jest wyrównywanie krawędzi elementów płyt np. gipsowo – kartonowych. Przy tym można wykorzystać frezarkę górnowrzecionową prowadzoną po specjalnej szynie i uzbrojoną w adapter prowadnicy oraz specjalną stopę. Dodajmy, że w czasie frezowania tworzyw sztucznych możemy mieć do czynienia z powstawaniem dużej ilości wiórów, które dodatkowo elektryzują się. Odsysanie jest wtedy utrudnione. W tym przypadku można zastosować specjalne odkurzacze lub łapacze wiórów, które ułatwią nam pracę.

Możesz również polubić…